Bouwvergunning serre
Stel u wilt uw huis laten verbouwen. U krijgt dan met verschillende regels en vergunningen te maken. Indien u besluit een serre aan te bouwen, dan is een bouwvergunning serre soms noodzakelijk, maar niet altijd. In dit artikel zullen we nader ingaan op wat een bouwvergunning nu eigenlijk inhoudt, en wanneer een bouwvergunning serre nu wel of niet noodzakelijk is.

De bouwvergunning serre

Als eerste heeft u een bouwvergunning nodig. Deze bouwvergunningaanvraag moet getoetst worden aan de bouwregelgeving. Een bouwvergunning wordt getoetst op de volgende punten:

  • Het bestemmingsplan
  • De bouwverordening
  • Het bouwbesluit

Een bouwverordening is een instrument om een Omgevingsvergunning aan te toetsen. Een bouwverordening bevat regels over bijvoorbeeld het toepassen van brandveiligheid.

Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen.

Is er altijd een bouwvergunning nodig?

Nee, dit is niet altijd nodig. Of een bouwvergunning wel of niet nodig is wordt geregeld in de woningwet. Indien er geen bouwvergunning nodig is dan spreekt men over bouwvergunning vrije bouwwerken. Hierbij moet u denken aan:

  • Een schutting
  • Een dakkapel
  • Een erker (niet dieper dan 2 m 50) en moet binnen de bestaande achtergevel blijven, mag niet hoger zijn dan 4 m.

Let op: laat u altijd goed informeren of een bouwvergunning wel of niet noodzakelijk is. Indien u achteraf een brief van de gemeente krijgt met het verzoek uw verbouwing ongedaan te maken omdat deze niet voldoet aan wet en regelgeving, dan bent u erg veel geld kwijt.

Hoe lang duurt het voordat ik kan beschikken over een bouwvergunning?

Uw gemeente is verplicht om binnen 12 weken te beslissen inzake een reguliere bouwvergunning. Indien de gemeente niet binnen 12 weken uitsluitsel geeft dan heeft u automatisch een bouwvergunning.

Omwonenden en bezwaarschriften

Het zou kunnen zijn dat uw buren of omwonenden bezwaar aantekenen tegen uw verbouwing.  Indien u beschikt over een bouwvergunning, dan heeft dit bezwaar in principe geen kans.

Wel is het zo dat een bezwaarschrift het bouwproces flink kan vertragen.  Dit omdat het bezwaar moet worden afgewikkeld, en de buurman in beroep kan gaan of zelfs in hoger beroep kan gaan. Dit kan een hele tijd duren, waardoor het bouwproces enorm vertraagd wordt. Het is dan ook ten zeerste aan te raden altijd in overleg met uw buren te werk te gaan. Indien u uitsluitsel heeft van uw gemeente dat u mag gaan bouwen, informeer dan uw buren over wat er gaat gebeuren en hoe lang het gaat duren.
Vraag gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan!

Vraag nu gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan bij leveranciers in uw woonplaats of regio

Stuur mij serre offertes!