Vergunningen

A d v e r t e n t i eAanpassing vergunning serre & wetgeving in 2016 – 2017

vergunning serreDe huidige wetgeving voor de bouw van en aanvraag vergunning serre wordt binnen korte tijd versoepeld. Dit heeft Minister Cramer van VROM bekend gemaakt. De reden hiervoor is dat er op deze manier jaarlijks ongeveer 65 duizend bouwvergunningen minder aangevraagd hoeven te worden. De verwachting is dat de nieuwe wetgeving op zijn vroegst in 2010 van kracht wordt.

De regeling houdt in dat maximaal 100 vierkante meter in de achtertuin zonder bouwvergunning bebouwd mag worden. Op dit moment mag u 35 vierkante meter aan uw serre besteden. Vaak komen er ook nog op- en afritten van en naar de serre waardoor de totale bebouwing vaak al snel oploopt tot 90 vierkante meter. Een bijgebouw mag overigens niet meer ruimte beslaan dan de helft van de tuin.

Tevens mag in 2010 een (serre)aanbouw hoger worden, zonder dat een vergunning nodig is. Als de serre een schuin dak heeft, mag het maximaal 4,5 meter hoog worden. Wel gelden er strengere voorwaarden als het gebouw in de buurt van de erfafscheiding staat.

Gemeenten krijgen het nieuwe voorstel de mogelijkheid om achteraf bezwaar aan te tekenen indien de aanbouwen ‘excessief lelijk’ zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de hele buurt bezwaar aantekent.

Mijn buren gaan een Serre bouwen, waar moet ik op letten?

Indien uw buren een serre gaan bouwen is in eerste instantie goed overleg uiteraard belangrijk. Wat zijn de plannen? Hoe groot wordt de serre? Hoe lang duren de werkzaamheden en zorgt de serre voor het wegnemen van licht uit uw tuin? Een aantal van deze vragen zullen we wat specifieker behandelen.

Welke werkzaamheden moeten er uitgevoerd worden?

Moet er bijvoorbeeld geheid worden? Het is dan verstandig en gebruikelijk om foto’s van de gevel te maken. U heeft dan naderhand bewijs dat de gevel voor start van de werkzaamheden scheurvrij was. U kunt, om aan te tonen wanneer de foto’s gemaakt zijn, de voorpagina en datum van de krant mee fotograferen.

Wordt mijn woongenot aangetast?

Overleg en vraag aan uw buren hoe hoog de muur wordt die op de erfafscheiding komt te staan. Dit kan de lichtinval in uw tuin beperken. Ook komt het voor dat een serre zo wordt gebouwd dat de buren uw kamer kunnen kijken. Dit kan een behoorlijke aantasting van het woongenot veroorzaken, met name als de woning verkocht wordt en er wat minder vriendelijke buren in komen wonen.

Hoe groot wordt de serre?

Zal de serre zich geheel op of boven het erf van de buren bevinden? Let hierbij op het dak overstek. Zal de constructie zodanig zijn, dat jou of een volgende eigenaar van jouw pand de mogelijkheid tot een zelfde aanbouw wordt ontnomen? (Bijv doordat de binnenmuur in het verlengde van hun binnenmuur wordt gebouwd, waardoor het buitenblad van de
buiten(spouw)muur op jouw erf komt te staan.

Erfafscheiding

Hoe wordt de serre met de scheidsmuur verbonden? Een foute aanbouw kan scheuren veroorzaken, door verzakking of dilatatie. Vervangt de (muur van) de aanbouw ten dele een bestaande erfscheiding? Zo ja, maak zo nodig afspraken over vervanging daarvan.

Vraag gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan!

Vraag nu gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan bij leveranciers in uw woonplaats of regio

Stuur mij serre offertes!
A d v e r t e n t i e


A d v e r t e n t i e